Modificări la Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

În Monitorul Oficial nr. 1.309 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 4.156/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 2.901/2016Potrivit noului actului normativ, la capitolul consacrat completării și transmiterii raportului de primire, a fost modificată, la punctul 67 alin. 2, litera a), stipulându-se că primitorul are obligația: „a) să păstreze produsele la locul de recepție pentru o posibilă verificare din partea autorității vamale de destinație, care, în urma analizei de risc sau selecției aleatorii, informează primitorul prin intermediul sistemului informatizat în legătură cu oportunitatea efectuării/neefectuării controlului, în conformitate cu pct. 88. În cazul în care primitorul este informat în legătură cu efectuarea controlului, acesta are posibilitatea de a descărca produsele din mijlocul de transport. Autoritatea vamală competentă va proceda la identificarea mărfurilor prin numărare, cântărire, măsurare, ținând cont inclusiv de stocul inițial dacă în depozite/rezervoare se găsesc mărfuri similare. După informarea privind efectuarea controlului, controlul mărfurilor la destinație se efectuează cel mai târziu până la ora 12 din următoarea zi lucrătoare”.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

mof0601

Leave your comment