Noul model al formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.311 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.136/2020 al președintelui ANAF privind modificarea OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

După cum se știe, prin formularul 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, aprobat prin OPANAF nr. 3.725/2017, contribuabilii puteau depune electronic declarația de mențiuni cu privire la înregistrarea fiscală numai pentru declararea înregistrării sau modificării categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, cu excepția solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Pentru a sprijini activitatea de conformare voluntară a contribuabililor, prin noul act normativ se asigură posibilitatea de efectuare a tuturor mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale prin mijloace electronice pentru toate categoriile de contribuabili, prin completarea formularului 700, astfel încât, prin depunerea acestui formular, contribuabilii vor putea:

a) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

mof0601-2

Leave your comment