Potrivit Hotărârii Consiliului Filialei CECCAR Suceava numărul 23/114 din data de 10 februarie 2023, s-a hotărât ca procesul de votare pentru alegerea Președintelui Consiliului Filialei și a membrilor Consiliului Filalei CECCAR Suceava  să aibă loc în perioada perioada 13 – 14 martie 2023, intervalul orar 10 -19, la sediul filialei CECCAR Suceava, din Suceava, strada Mihai Eminescu nr. 10.

Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.


Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinte Membri titulari Membru supleant
SAUCIUC Aurel MÎNICAN Viorica BULEU Ion NISTOR Florina
CLIMESCU Adriana Maria
VARTIC Cătălina Elena

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
LICURICI Irina ANDRONIC Daniela CHELARIU Mariana
GRAPINI Greta Elisabeta CRISTINARI Filaret
POTLOG Cristina STAFIE Gabriela
ȚOLESCU Mihaiela

Comisia de arbitraj

Presedinte Membri
SAUCIUC Aurel BANC Viorica – Luminița
BLAJ Doina
BOGDAN Florin Bogdănel
ȚOLESCU Mihaiela
MARCAN Dionisie

Comisia de cenzori

Membru titular
IOANOVICI Angela

Executivul filialei

Director executiv Şef Birou evidenţă tablou
GRIGORE Mona Luisa CÎRLIGEANU Maria Carmen
Şef Birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă Şef Birou administrativ - Casier
TERTEŞ Mihaela AIOANEI Andrei Paul

Auditor

Auditor de calitate
GRIGORE Mona Luisa