Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinte Membri titulari Membru supleant
SAUCIUC Aurel MÎNICAN Viorica BULEU Ion NISTOR Florina
CLIMESCU Adriana Maria
VARTIC Cătălina Elena

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
LICURICI Irina ANDRONIC Daniela
POTLOG Cristina STAFIE Gabriela
ȚOLESCU Mihaiela
ȚURȚU Grațiela

Comisia de arbitraj

Presedinte Membri
SAUCIUC Aurel BANC Viorica – Luminița
BLAJ Doina
BOGDAN Florin Bogdănel
ȚOLESCU Mihaiela
MARCAN Dionisie

Comisia de cenzori

Membru titular
IOANOVICI Angela

Executivul filialei

Director executiv Şef Birou evidenţă tablou
GRIGORE Mona Luisa CÎRLIGEANU Maria Carmen
Şef Birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă Şef Birou administrativ - Casier
TERTEŞ Mihaela AIOANEI Andrei Paul

Auditor

Auditor de calitate
GRIGORE Mona Luisa