Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinte Membri titulari Membru supleant
SAUCIUC Aurel BANC Viorica Luminiţa STAFIE Gabriela GIANĂ Gabriela Marcela
BOGDAN Florin Bogdănel
ŢOLESCU Mihaiela

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
MÎNICAN Viorica BUZEC Elena HAGIU Carmina Georgeta
CLIMESCU Adriana Maria CHELARIU Mariana
MÎNIGA Carmen CRISTINARI Filaret
GRAPINI Greta Elisabeta NISTOR Florina
STAN Ioan Valentin

Comisia de arbitraj

Presedinte Membri
SAUCIUC Aurel BANC Viorica – Luminița
BLAJ Doina
BOGDAN Florin Bogdănel
ȚOLESCU Mihaiela
MARCAN Dionisie

Comisia de cenzori

Membru titular
IOANOVICI Angela

Executivul filialei

Director executiv Şef Birou evidenţă tablou
GRIGORE Mona Luisa CÎRLIGEANU Maria Carmen
Şef Birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă Şef Birou administrativ - Casier
TERTEŞ Mihaela AIOANEI Andrei Paul

Auditor

Auditor de calitate
GRIGORE Mona Luisa