Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 15 ianuarie 2024

Conform OCDE, impozitul minim global ar putea crește până la 192 miliarde de dolari suplimentari

Marți, 9 ianuarie 2023, OCDE a publicat un nou document de lucru care evaluează impactul impozitului minim global asupra impozitării profiturilor întreprinderilor multinaționale (MNE-uri). Noua analiză se bazează pe date îmbunătățite și ia în considerare aspectul final al normelor GLOBE. Cercetătorii OCDE estimează că veniturile obținute din impozitul minim global ar fi între 155 și 192 miliarde de dolari anual, ceea ce ar reprezenta între 6,5 și 8,1% din veniturile aferente impozitului de profit global. Conform documentului, două treimi din aceste câștiguri sunt estimate a fi direct atribuibile impozitului minim global, în timp ce scăderea transferului de profit ar contabiliza restul de o treime. De asemenea, se preconizează că noile norme vor reduce valoarea profiturilor globale slab impozitate cu aproximativ 80%; de la 36% din totalul profitului la nivel global la aproximativ 7%.  Analiza subliniază faptul că implementarea impozitelor suplimentare naționale limitate (QDMTT) poate fi un instrument important pentru ca jurisdicțiile să colecteze impozite suplimentare pe profiturile slab impozitate derivate din jurisdicția proprie.

Experții ONU avertizează cu privire la potențialele implicații negative ale reformei fiscale OCDE asupra drepturilor omului

Un grup de experți independenți în domeniul drepturilor omului, mandatat de Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului, au trimis o scrisoare secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la potențialele implicații negative ale reformei fiscale OCDE asupra drepturilor omului. „Suntem îngrijorați că Declarația de rezultat (…) adoptată la 11 iulie 2023 ar putea reduce și mai mult impozitul datorat de țările din sud la nivel mondial și le-ar eroda drepturile de impozitare”, este menționat în scrisoare. Soluția pe doi piloni ar putea avea un impact discriminatoriu pe criterii de gen, etnie și rasă și ar putea prejudicia națiunile predominant non-albe din sud, mai spun aceștia. În timp ce își declară sprijinul pentru o convenție cadru a ONU privind cooperarea fiscală internațională, ei încurajează, de asemenea, toate statele OCDE să se angajeze constructiv, cu bună credință, în cooperarea internațională și în asistența acordată în cadrul acestui instrument juridic cuprinzător.

Președinția belgiană, hotărâtă să ajungă la un acord cu privire la restul pachetului AML la 17 ianuarie

Președinția belgiană a Consiliului UE își propune să ajungă la un acord politic cu Parlamentul European cu privire la cea de-a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor și la Reglementarea AML privind combaterea spălării banilor în cadrul întâlnirilor de negociere de marți 16 și miercuri 17 ianuarie. Într-un document din data de 6 ianuarie făcut public în presă, Președinția explică faptul că ajungerea la un acord în data de 17 ianuarie este cea mai bună modalitate de a permite adoptarea textelor legislative în această legislatură fără a recurge la procedura de rectificare. Prin urmare, Comisia a elaborat o serie de propuneri pentru a ajunge la un acord cu privire la punctele controversate rămase. În ceea ce privește Reglementarea AML, aceasta sugerează, în special, stabilirea pragului standard pentru identificarea beneficiarilor reali prin intermediul dreptului de proprietate la 25 % din acțiuni sau drepturi de vot, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă. De asemenea, propune să se urmeze metodologia susținută de Parlament pentru calcularea pragului utilizând o metodă de calcul în lanț. În ceea ce privește cea de-a șasea Directivă AML, registrele de competențe ale beneficiarilor reali reprezintă unul dintre obstacolele din cadrul negocierilor. Președinția propune să dea dovadă de flexibilitate, acordând registrelor autoritatea de a efectua inspecții la sediile entităților juridice, deși aceste inspecții ar fi rezervate cazurilor extreme. De asemenea, se sugerează o dispoziție mai flexibilă decât cea solicitată de Parlament, și anume ca statele membre să furnizeze registrelor suficiente resurse pentru a se asigura că informațiile pe care le dețin sunt adecvate, corecte și actualizate și să înștiințeze Comisia Europene cu privire la aceste resurse.

Miniștrii de finanțe ai UE se întâlnesc la Bruxelles la 16 ianuarie

Miniștrii de finanțe ai UE urmează să se întâlnească marți, 16 ianuarie 2024, la Bruxelles. Cu această ocazie, Președinția belgiană își va prezenta programul de lucru pentru primul semestru al anului în domeniul afacerilor economice și monetare. Consiliul ECOFIN va încerca, de asemenea, să aprobe concluziile la raportul privind mecanismul de alertă 2024 și sondajul anual privind creșterea sustenabilă 2024, precum și recomandarea din 2024 privind politica economică a zonei euro. Consiliul va lua apoi la cunoștință stadiul în care se află impactul economic și monetar al agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Miniștrii vor oferi, de asemenea, îndrumări pentru continuarea lucrărilor în vederea ședinței G20 a miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale, care va avea loc la 26-29 februarie 2024 la São Paulo, Brazilia. Nu se așteaptă ca dosarele fiscale să fie discutate în cadrul acestei ședințe ECOFIN.

Următoarea audiere a FISC privind impozitarea câștigurilor de capital în UE

Subcomisia pentru chestiuni fiscale (FISC) a Parlamentului European va organiza marți, 23 ianuarie, o audiere publică privind impozitarea câștigurilor de capital în UE, între orele 16:00 și 17:30, cu scopul de a examina potențialele măsuri care ar putea fi luate la nivelul UE. Sean Bray, director al politicii europene la Tax Foundation, Chiara Putaturo, Deputy Head of Oxfam’s EU Office și EU Inequality and Tax Policy Advisor și Sarah Perret, Head of the Personal and Property Taxes Unit, Divizia de Politici Fiscale și Statistică a Centrului pentru politică și administrare fiscală al OCDE,  își vor prezenta punctul de vedere pe această temă. Audierea va explora în special posibilitatea de a evalua măsura în care unele regimuri de impozitare a capitalului sunt considerate dăunătoare în cadrul domeniul de aplicare al Grupului pentru codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor. Aceasta va aborda, de asemenea, ideea extinderii domeniului de aplicare al schimbului automat de informații pentru a include câștigurile de capital asociate bunurilor imobile și activelor financiare.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Leave your comment