MFP propune o serie de măsuri de stimulare în vederea creșterii capitalurilor proprii ale firmelor

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordonanță de Urgență pentru instituirea unei măsuri de stimulare în vederea creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit proiectului, între altele, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal, precum și contribuabilii care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/ impozitului specific unor activități, astfel:

▪ 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente definite potrivit art. 8 din Codul fiscal, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

▪ dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit.a), reducerile au, în funcție de intervalul de creștere anuală a capitalului propriu ajustat, valori cuprinse între 5% – 10%;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

mfp1408

Leave your comment