Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. Sinteza prevederilor HG nr. 959/2022

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

HG nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare a fost publicată, după cum a informat CECCAR Business Magazine, în Monitorul Oficial nr. 776 din 4 august 2022. Redăm, în cele ce urmează, o sinteză a actului normativ.

Principalele prevederi:

1. Scopul acestei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în sectoarele care se regăsesc mai jos:

Lista sectoarelor de activitate eligibile

CAEN Denumire
C. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
11 Fabricarea băuturilor
13 Fabricarea produselor textile
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
16* Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
27 Fabricarea echipamentelor electrice
28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
30 Fabricarea altor mijloace de transport
31 Fabricarea de mobilă
32 Alte activități industriale
33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

2. Se pot emite acorduri pentru finanțare, în baza acestei scheme, până la 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană.

3. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului alocat schemei.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment