ANAF propune modificarea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare au fost modificate dispozițiile privind direcționarea unei sume din impozitul anual pe venit pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private. Modificările legislative au vizat și modificarea procentajului din impozitul pe venit utilizat la calculul sumei pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult. Anterior intrării în vigoare a Legii nr.30/2019, contribuabilii aveau posibilitatea de a dispune asupra destinației sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit. În cazul veniturilor din salarii și din pensii, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, prevederile au intrat în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2019. Ca urmare, în formularul 230 aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr.147/2020, cu modificările și completările ulterioare, au fost prevăzute secțiuni distincte în vederea aplicării dispozițiilor legale aplicabile pentru cele două perioade: 1 ianuarie – 31 martie 2019, respectiv 1 aprilie – 31 decembrie 2019.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

anaf0601

Leave your comment