ANAF a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare publică, un proiect de Ordin privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare.

În Referatul de aprobare a actului normativ, se menționează că, potrivit prevederilor Cap. V art.148 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară care constă în efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

Din aceste prevederi rezultă că, în situația în care se constată existența unui risc fiscal cuantificabil în baza declarațiilor depuse de contribuabil/plătitor sau a oricăror documente deținute de organul fiscal sau primite de la terți, organele fiscale pot stabili situația de fapt fiscală prin calcularea unor diferențe de creanțe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

anaf0807

Leave your comment