ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR Suceava
  1. În ziua de 30 martie 2023, ora 16, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei Suceava, cu următoarea ordine de zi:
  2. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
  3. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
  5. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;
  7. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  8. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui și a membrilor din Comisia de disciplină;
  9. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite.

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 16,30, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

Leave your comment