Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea entităților din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, în contextul crizei provocate de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 588 din 16 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 882/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea entităților din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19”, aferentă Programului operațional Competitivitate, axa prioritară nr. 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19”, acțiunea 4.1.2 „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19”.

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea entităților din domeniul agroalimentar în cadrul măsurilor economice „Sprijin pentru România”, precum și în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (AM POC).

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mof1706-2

Leave your comment