MF: Proiectul Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, în consultare publică

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, în transparență decizională, proiectul de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Prin proiectul de ordin se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 să se aplice operatorilor economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1 milion de euro. Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2022, încadrarea în criteriul amintit se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent.

În Referatul de aprobare a actului normativ, MF precizează, de asemenea, că entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2022, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mf0107

Leave your comment