Evaluarea semestrială a stagiarilor

     Stagiarul va susţine semestrial un test de evaluare a cărui promovare ii dă dreptul să continue stagiul sau să repete semestrul expirat. Testul semestrial se organizează şi se desfăşoară potrivit normelor aprobate de Biroul Permanent al Consiliului Superior.

   Testele constau dintr-o probă scrisă şi una orală; probele scrise constau în rezolvarea unor exerciţii, studii de caz sau probleme care să ateste nivelul cunoştinţelor practice acumulate.

   Proba orală constă în discuţii libere pe teme profesionale şi are drept scop evaluarea cunoştinţelor profesionale, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi identificarea comportamentelor etice aplicabile în situaţii diferite.

  Evaluarea semestrială  a stagiarilor  pentru anul 2017:

 -  semestrul I 2017

 -  semestru II 2017 

In curs de actualizare

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009