PUBLICAŢIILE EDITURII CECCAR              

NR.

CRT.

DENUMIREA PUBLICAŢIEI

PREŢ UNITAR

 (RON)

FOTOGRAFIE

COPERTĂ

1. EVALUAREA, PREZENTAREA ŞI ANALIZA PERFORMANŢEI ÎNTREPRINDERII 36.00  FOTO
2. AUDITUL INTERN AL INSTITUŢIILOR PUBLICE: TEORIE ŞI PRACTICĂ 30.00 FOTO
3. VIAŢA CONTABILĂ A ÎNTREPRINDERII DE LA CONSTITUIRE LA FALIMENT P.R. 20.00 FOTO
4. MANUAL PENTRU STANDARDE INTERNATIONALE DE AUDIT, CERTIFICARE ŞI ETICĂ 45.00 FOTO
5. SINTEZE, STUDI DE CAZ ŞI TESTE GRILĂ PRIVIND APLICAREA IAS (REVIZUITE) - IFRS, VOL 1, ED IV - REVIZUITĂ 35.00 FOTO
6. SINTEZE, STUDI DE CAZ ŞI TESTE GRILĂ PRIVIND APLICAREA IAS (REVIZUITE) - IFRS, VOL II, ED. A IV-A 35.00 FOTO
7. SINTEZE, STUDI DE CAZ ŞI TESTE GRILĂ PRIVIND APLICAREA IAS (REVIZUITE) - IFRS, VOL III, ED. 2008 38.00 FOTO
8. STANDARDUL PROFESIONAL NR. 21 - ED. IV - 2011 25.00 FOTO
9. STANDARDUL PROFESIONAL NR. 23, ED. III - 2008 25.00 FOTO
10. STANDARDUL PROFESIONAL NR. 24 - 2007 45. 00 FOTO
 11. STANDARDUL PROFESIONAL NR. 34 - 2010 25.00 FOTO
 12. STANDARDUL PROFESIONAL NR. 36 - 2007 30.00 FOTO
13. STANDARDUL PROFESIONAL NR. 37 - 2011 25.00 FOTO
14. STANDARDUL PROFESIONAL NR. 39 - 2006 20.00 FOTO

15.

 STANDARDUL  NR. 40 - 2011 25.00 FOTO
16. ANALIZĂ ŞI DIAGNOSTIC FINANCIAR CONTABIL, ED. 2010 35.00 FOTO
17. ELEMENTE DE DOCTRINĂ ŞI DEONTOLOGIE, ED. 2008 50.00 FOTO
 18. ÎNTREBĂRI ŞI STUDII DE CAZ privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat 2011 P.R 25.00 FOTO
19. CARTEA AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE 20.00 FOTO
 20. GHID PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR - ED. 2009 20.00  FOTO
21.  INIŢIERE ÎN AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE - ED. III - 2009 35.00 FOTO
22. INIŢIERE ÎN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII, ED. IV - 2011 35.00 FOTO
23. REGLEMENTĂRI ŞI PRACTICI DE CONSOLIDARE P.R. - 2004 11.00 FOTO
24. TEORIE ŞI PRACTICI CONTABILE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE - 2007P.R. 30.00 FOTO
25. PRINCIPALELE SANCŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGISLAŢIA FINANCIAR-FISCALĂ - 2010 20.00 FOTO
26. CARTEA EXPERTULUI CONTABIL ŞI A CONTABILULUI AUTORIZAT - 2009 40.00  FOTO
27.  MANAGEMENTUL PIEŢELOR DE CAPITAL - SUPORT DE CURS  - 2010  20.00 FOTO
28.  STUDIU COMPARATIV ÎNTRE OMFP 3055/2009 ŞI IFRS PT. IMM-uri - 2010 18.00 FOTO
 29. VALORIFICAREA RAPORTĂRILOR FINANCIARE - 2010 40.00 FOTO
 30. CONTABILITATE FINANCIARĂ ŞI DE GESTIUNE - studii de caz şi sinteze de reglementări - 2010 50.00 FOTO
 31. CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR DE CREDIT, ŞI A INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE - 2010 35.00 FOTO
32. CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA REZULTATULUI ÎNTREPRINDERII 30.00 FOTO
33. GHID OMFP 3055/2009 75.00 FOTO
34. VALOARE, PREŢ, COST ŞI EVALUARE ÎN CONTABILITATE 35.00 FOTO
35. CODUL ETIC NAŢIONAL AL PROFESIONISTULUI CONTABIL, ED. 2011 25.00 FOTO
36. STANDARDUL PROFESIONAL NR. 22/2011 25.00

FOTO

37. DRUMURI PRIN MEMORIA PROFESIEI CONTABILE 45.00 FOTO
38. CONTROL ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR -ED. 2011 30.00  
39. GHID PRIVIND ACCESAREA, CONTABILITATEA, FISCALITATEA, AUDITUL SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANMTARE EUROPEANA 2011 30.00 FOTO
40. GHIDUL EC SI CA IN ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR 20.00  
41. CARTEA AUDITULUI DE CALITATE ED. 2012 20.00 FOTO
42. GHID DE UTILIZARE ISA - URILOR IN AUDITAREA IMM - 2012 30.00 FOTO
43. GHID DE APLICARE A REGL. CONTABILE NAT. IN DOMENIUL AGRICULTURII 30.00 FOTO
44. ABECEDARUL FINANCIAR CONTABIL AL INTREPRINZATORULUI - SUPORT DE CURS 12.00 FOTO
45. GHID PENTRU PREGATIREA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ACCES 2012 75.00 FOTO
46. GHIDUL DE GESTIONARE A PRACTICILOR PT PMM-URI 2012 150.00 FOTO
47. GHIDUL DE CONTROL AL CALITATII PT PMM-URI 2012 70.00 FOTO
48. LIBERTATE SI CONFORMITATE IN STANDARDELE SI REGLEMENTARILE CONTABILE 2012 50.00 FOTO
49. GHID PRACTIC COMPLET PRIVIND SISTEMUL "TVA LA INCASARE" 20.00 FOTO
50. GHID DE ŢINERE A CONTABILITĂŢII ŞI DE ELABORARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ÎN CONFORMITATE CU IFRS-URILE LA SOCIETĂŢILE COMERCIALE ALE CĂROR VALORI IMOBILIARE SUNT ADMISE LA TRANZACŢIONARE PE O PIAŢĂ REGLEMENTATĂ 30.00 FOTO
51. CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNE - ED. II - 2013 50.00

 

52. IFRS 2013 (2 volume) 200.00 FOTO  FOTO
53. MANUAL DE NORME INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTOR PUBLIC - 2013  (vol 1 si 2) 120.00 FOTO
54. STANDARDUL PROFESIONAL NR. 35 - EDITIA A VI - A     2014 25.00 FOTO
55. GHID PENTRU PREGATIREA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE APTITUDINI PENTRU OBTINEREA CALITATII DE EXPERT CONTABIL SI DE CONTABIL AUTORIZAT - Editia 2014 75.00 FOTO
56. GHID OMFP 1802/2014 80.00 FOTO
57. IFRS 2015 220.00 FOTO

Ultima actualizare 20.01.2016

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009