• ORDONANŢA  nr. 65 din 19 august 1994  privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi*** Republicată - Actualizată cu Legea nr. 162/2017               VIZUALIZARE
  • HOTĂRÂREA nr. 1 din 23 octombrie 1995 *** Republicată  - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România         VIZUALIZARE

  • LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991*** Republicată  -  Legea contabilităţii              VIZUALIZARE  

  • ORDONANŢA nr. 2 din 21 ianuarie 2000  privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară             VIZUALIZARE  

  • LEGEA   nr.  53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii           VIZUALIZARE         

  • LEGEA  nr.  31 din 16 noiembrie 1990  privind societăţile comerciale *** Republicată             VIZUALIZARE    

  • ORDINUL nr. 1040 din  8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal             VIZUALIZARE

  • LEGEA nr. 26 din  5 noiembrie 1990  privind registrul comerţului*** Republicată            VIZUALIZARE

  • LEGEA  nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei             VIZUALIZARE


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009