Actualizat 19.04.2018

Membrii care constată neconcordanțe sunt rugați să înștiințeze Filiala CECCAR Suceava

 
 

Membrii care constată neconcordanțe sunt rugați să înștiințeze Filiala CECCAR Suceava

 


 

11.02.2014      GRUPUL EXPERŢILOR JUDICIARI

Începând cu data de 01.02.2014, conform prevederilor Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial nr. 515 din 14 august 2013,a intrat în vigoare noul Cod de procedură penală (NCPP).

TABEL cuprinzând modificările Noului Cod de procedură penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară conform dispoziţiilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare


 25.11.2013  

În atenţia experţilor contabili care s-au înscris la testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari
 
Setul de întrebări pentru susţinerea  testelor organizate în vederea înscrierii în GEJ (Grupul Experţilor Judiciari) în din luna decembrie 2013   CLICK AICI

GRUPUL EXPERŢILOR JUDICIARI
 
 Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, Filiala Suceava organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari în două sesiuni astfel:
  • 02.12.2013, orele 16-18 prima sesiune
  • 16.12.2013, orele 16-18 a doua sesiune
Înscrierile se vor efectua până la data de 22.11.2013, pentru cei care participă la prima sesiune şi până la data de 09.12.2013, pentru cei care participă la a doua sesiune.
Testarea va avea loc la sediul Filialei Suceava
La înscriere, experţii contabili vor prezenta: 
1.     Cererea de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari 
2.     Fişă de opţiuni privind specializarile. 
3.     O fotografie tip legitimaţie
Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei în care este inclus şi costul legitimaţiei şi se achită o dată cu depunerea cererii de înscriere.
 
FORMULARE:
Anexa 1 Tematica si bibliografie
Anexa 10 Cerere de inscriere
- Anexa 11 Fisa de optiuni

 În atenţia experţilor contabili care s-au înscris la testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari

Setul de întrebări pentru susţinerea  testelor organizate în vederea înscrierii în GEJ (Grupul Experţilor Judiciari) în din luna decembrie 2012    click aici


 În atenţia experţilor contabili care doresc să efectueze expertize contabile judiciare

    Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de către experții contabili, membri ai Corpului, înscriși în Grupul Experţilor Judiciari (GEJ), conform Normei nr. 1044/2010 .
  
    Înscrierea experților contabili în GEJ, se face la cererea acestora dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
        a) au calitatea de expert contabil, sunt înscriși în Tabloul Corpului, cu viza la zi;
        b) au depus cerere de înscriere pentru susţinerea testului și înscrierea în GEJ până la data de: 
                                                                       -   23.11.2012 – sesiunea I
                                                                       -  07.12.2012 – sesiunea a II - a  

        c) au promovat testul de verificare a cunoștințelor ce va avea loc în data de:

                                                                        - luni, 3 decembrie 2012, ora 16:00 – sesiunea I
                                                                        - sâmbătă, 15 decembrie 2012, ora 09:00 – sesiunea a II - a

       Timpul afectat testului de verificare este de 2 ore. Testarea constă în completarea în mod individual de către experții contabili candidați a testului grilă compus din 50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă, fiecare întrebare fiind apreciată cu 2 puncte. Punctajul minim care trebuie obţinut pentru promovarea examenului este de 70 puncte.

 Cerere înscriere GEJ          DESCARCĂ
 Fişă de opţiuni                   DESCARCĂ
 
Tematică şi bibliografie     DESCARCĂ
 
Locaţia: Sala de curs a filialei CECCAR Suceava
   
NOTĂ:
   Termenul limită de  depunere a cererilor este data de 23 noiembrie 2012 (pentru sesiunea I) şi 7 decembrie 2012 (pentru sesiunea a II-a).
    Conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010, experţii contabili care nu au depus cerere până la această dată au posibilitatea să se înscrie în GEJ la următoarea sesiune care va avea loc la sfârşitul anului 2013

    Prezentul anunt se adreseaza exclusiv membrilor neînscrisi în GEJ (care nu au sustinut test în anii 2010 şi 2011 si nu poseda legitimatie GEJ)


 A N U N Ţ !         05.07.2012

 

ÎN ATENŢIA GRUPULUI EXPERŢILOR JUDICIARI

TABEL cuprinzând modificările CPC cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară, conform Legii nr. 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010


Proces Verbal al întâlnirii reprezentanţilor judecătorilor de la Tribunalul Suceava şi instanţele arondate cu reprezentanţii experţilor contabili.  PV  45.E din 14.02.2012


09.12.2011

O nouă testare pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari va avea loc în data de 17 decembrie 2011, ora 9:00, la sediul filialei CECCAR Suceava.


28.11.2011

  Setul de întrebări privind susţinerea testului organizat în vederea înscrierii în GEJ (Grupul Experţilor Judiciari) în data de 03.12.2011     click aici


20.10.2011

În atenția experților contabili care doresc să efectueze expertize contabile judiciare

    Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de către experții contabili, membri ai Corpului, înscriși în Grupul Experţilor Judiciari (GEJ), conform Normei nr. 1044/2010 .
    Înscrierea experților contabili în GEJ, se face la cererea acestora dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
        a) au calitatea de expert contabil, sunt înscriși în Tabloul Corpului, cu viza la zi;
        b) au depus cerere de înscriere pentru susţinerea testului și înscrierea în GEJ până la data de 24.11.2011    
        c) au promovat testul de verificare a cunoștințelor ce va avea loc în data de 3 decembrie 2011, ora 9:00
   Timpul afectat testului de verificare este de 2 ore. Testarea constă în completarea în mod individual de către experții contabili candidați a testului grilă compus din 50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă, fiecare întrebare fiind apreciată cu 2 puncte. Punctajul minim care trebuie obţinut pentru promovarea examenului este de 70 puncte.
Cerere înscriere GEJ                 DESCARCĂ
Fişă de opţiuni                   DESCARCĂ
Tematică şi bibliografie     DESCARCĂ
 Locația: Sala de curs a filialei CECCAR Suceava
 NOTĂ:
   Termenul limită de  depunere a cererilor este data de 24 noiembrie 2011.
   Conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010, experţii contabili care nu au depus cerere până la această dată au posibilitatea să se înscrie în GEJ la următoarea sesiune care va avea loc la sfârşitul anului 2012
   Prezentul anunt se adreseaza exclusiv membrilor neînscrisi în GEJ (care nu au sustinut test în anul 2010 si nu poseda legitimatie GEJ)

28.01.2011

 Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare            click aici


 

22.11.2010

În atenţia Experţilor contabili judiciari                click aici


 

12.11.2010

 Circulară referitoare la procedura de înscriere în GEJ (Grupul Experţilor Judiciari)      click aici


 

11.11.2010

    IMPORTANT!!!

 Setul de întrebări privind susţinerea testului organizat în vederea înscrierii în GEJ (Grupul Experţilor Judiciari) în data de 20.11.2010.     click aici


 

04.10.2010

URGENT

IN ATENŢIA TUTUROR EXPERŢILOR CONTABILI

Experţii contabili care doresc să efectueze expertize contabile judiciare în anul 2011 în conformitate cu  Normele 1044/2010 (click aici) sunt invitaţi să completeze şi să depună la filială până la data de 27 octombrie 2010, următoarele:

- Cererea privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari;         descarcă Cerere

- Fişa de opţiuni;                                                                                   descarcă Fişă de opţiuni

- O fotografie tip legitimaţie.

 

Testul de verificare a cunoştinţelor va avea loc în data de 20.11.2010 sau 11.12.2010 conform tematicii şi bibliografiei (click aici) prezentate şi a Normelor de organizare şi desfăşurare a testului (click aici).


 

 IMPORTANT!!!

  ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI!

Consiliul Superior al C.E.C.C.A.R. în data de 21.07.2010 a emis Hotărârea nr. 10/200 prin care au fost aprobate Normele 1044/22.06.2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară.

Vizualizare  Hotărâre 10/200 şi Norme 1044/22.06.2010


 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009