• Expert contabil Sauciuc Aurel, administrator provizoriu al filialei

COMISIA DE DISCIPLINA FILIALA CECCAR  SUCEAVA

 • MUNTEAN Elena Doina   -   Preşedinte → Expert contabil
 • BLAJ Doina  -   Membru titular→ Expert contabil
 • BUZAŞ Lucia   -   Membru titular→ Expert contabil
 • IOANOVICI Angela  -  Membru titular→ Expert contabil
 • ŢURŢU Graţiela   -   Membru titular→ Expert contabil 
 • ARTIMON Elena    Membru supleant → Expert contabil
 • BĂDELIŢĂ Petronela  - Membru supleant → Expert contabil 
 • HUŢU Cornelia Oana   -   Membru supleant → Expert contabil 
 • NICHITOAE Cristina    Membru supleant → Expert contabil
 • OLENICI Simona Mihaela  -    Membru supleant → Expert contabil

 

EXECUTIVUL FILIALEI CECCAR SUCEAVA

 • GRIGORE Mona Luisa   -   Director executiv
 • CÎRLIGEANU Maria Carmen   -   Şef Birou evidenţă tablou
 • TERTEŞ Mihaela   -   Şef Birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă
 • AIOANEI Andrei Paul   -   Şef Birou administrativ - Casier

   

  ISTORIC CECCAR
 
           Începutul secolului XX, pe lângă marile transformări economice – sociale şi politice din ţara noastră, a marcat şi necesitatea organizării profesiei libere de expert contabil şi contabil autorizat.
Camera Deputaţilor în ziua de 18 iunie 1921 şi Senatul în ziua de 1 iulie 1921 votează legea care a fost promulgată de Regele Ferdinand la data de 13 iulie prin  Decretul-regal nr. 3036, contrasemnat de Grigore Trancu-Iasi, în calitate de ministru al Muncii si Ocrotirii Sociale, precum şi de Mihai Antonescu, în calitate de ministru al Justitiei şi a fost publicată  în Monitorul Oficial nr. 80 din 15 iulie 1921.
          Cea mai însemnată zi pentru aplicarea legii a fost ziua de 29 octombrie 1921, zi în care a fost ales Comitetul celei dintâi Secţiuni din ţară, Secţia Ilfov.
          Având temeiul legal încheiat, în ziua de 6 noiembrie 1921  a avut loc constituirea primului Consiliu Superior al Corpului, format din dl Grigore L. Trancu Iaşi preşedinte şi dl. Nicolae Butculescu vicepreşedinte executiv cu titlu de Decan al Corpului.
          Acest organism a funcţionat până în anul 1957, când a fost desfiinţat prin Decretul lege nr. 434/1957, iar activitatea a fost preluată de Ministerul Finanţelor „Direcţia evidenţei şi dărilor de seamă contabile”, înfiinţându-se  în cadrul acestei direcţii „Biroul central de expertize juridice”.
          În luna ianuarie 1990 lua fiinţă, sau mai bine spus renăştea ca pasărea Phoenix, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, organismul care a reprezentat din anul 1921 până în anul 1951 profesiunea contabilã româneascã.
          Anul 1995 a reprezentat pentru CECCAR continuarea drumului spre reforma profesiei contabile din România. Este anul când a apărut Legea nr. 42 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, urmare căreia s-a organizat prima sesiune de examene pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat.
          Intrarea în vigoare a Legii nr. 42/1995 şi ţinerea Conferinţei Naţionale în luna octombrie 1995 au marcat oficial începutul profesiei libere şi independente de expert contabil şi contabil autorizat, precum şi aşezarea CECCAR în rândul organismelor internaţionale, organism şi profesie care sã funcţioneze pe baza standardelor  şi a normelor internaţionale specifice economiei de piaţã.
 
 
CECCAR FILIALA SUCEAVA
 
          Filiala CECCAR Suceava , în şedinţa din 25.11.1994, a ales primul Consiliul al filialei, format din dl. preşedinte Strugaru Nicanor, doi vicepreşedinţi, domnii: Covalschi Iosif şi Ciornohuz Vasile şi membrii titulari dl. Blănaru George, dl. Iordache Ioan, dna. Pavel Lucia şi dl. Lăcătuşu Ioan.
          Numărul membrilor filialei CECCAR Suceava a avut o evoluţie ascendentă, începând în anul 1996 de la un total de 395 de membri respectiv- 219 experţi contabili,172 de contabili autorizaţi şi 4 societăţi de expertiză contabilă , ajungând în anul 2011 la un număr de 992 membri, din care 344 experţi contabili, 140 contabili autorizaţi, 74 societăţi de expertiză contabilă şi 12 societăţi de contabilitate. .
          Activitatea profesioniştilor contabili, membri CECCAR, se desfăşoară în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Corpului şi Codului privind conduita etică şi profesională a membrilor care a asigurat apărarea independenţei profesiei şi responsabilitatea necesară lucrărilor şi serviciilor prestate de membri Corpului.
          Acţiunile întreprinse de către filiala Suceava sunt în scopul asigurării realizării misiunii organismului profesional de a servi interesului public, de a întări profesia contabila din judeţul nostru  si de a contribui la dezvoltarea economiei judeţului.
          Interesul public al profesiei contabile este scos in evidenta prin stabilirea responsabilitatilor profesionistilor contabili fata de societate, cum ar fi:
 • Furnizarea unor raportari financiare si de afaceri solide partilor interesate, investitorilor si tuturor actorilor pietei care sunt direct sau indirect afectati de raportarea respectivă;
 • Facilitarea comparabilitatii raportarii financiare si auditului intre diferite jurisdictii;
 • Reducerea incertitudinii economice de pe piata si din infrastructura financiara( banci, asigurari, firme de investitii etc.;
 • Impunerea aplicarii unor standarde inalte de comportament etic si rationament profesional de catre profesionistii contabili
 • Stabilirea unor masuri adecvate de educatie si a unor calificari pentru profesionistii contabili;
 • Incurajarea guvernelor si a organizatiilor din sectorul public sa intreprinda si sa furnizeze informatii fiscale si procese decizionale solide;
 • Furnizarea cunostintelor, rationamentelor si mijloacelor necesare profesionistilor contabili angajati pentru acontribui la o guvernare corporativa solida si la gestionarea performantei organizatiilor lor.

      

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009