Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Filiala Suceava

COMISIA DE DISCIPLINĂ - CONVOCARE COLECTIVĂ - DOSAR NR. 3/2013

 


23.05.2013    

 

        TABEL cuprinzând membrii filialei CECCAR SUCEAVA
  radiaţi din Tabloul Corpului în Şedinţa Consiliului Filialei
                                   din data de 21.05.2013 
       
Nr.crt. Nr. carnet Categoria profesionala Nume si prenume membru
      MEMBRI ACTIVI
1 9173 EC BABEANU GEORGETA
2 37870 ECA CIOBANU V. ELENA
3 22163 CASMA DUMITRESCU VALENTIN SPIRIDON
4 17344 CASMA DURA RODICA
5 26908 CASMA GAINARU J. PAUNA
6 6857 CASMA ISEPCIUC CRUDU DAN
7 17430 CASMA SFICHI OTILIA
8 5417 S.E. SC EXPERT MGA SRL
      MEMBRI INACTIVI
1 25556 MIE BOTEZAT MARGALINA
2 9167 MIE BURCIU AUREL
3 15987 MIE BURCIU DOINITA
4 15995 MIE HERGHELIGIU PAUL
5 15996 MIE HURJUI OLGA
6 30978 MIE IONAS ARTEMIZIA
7 17085 MIE NICOLESCU VIORICA
8 3990 MIE ONICA VASILE
9 6802 MIC BURLACU ELENA
10 17288 MIC HERGHELIGIU LUCEA
11 17371 MIC LUPULEASA PARASCHIVA
12 6875 MIC MIHAI LILIANA
13 24363 MIC TILICA VIRGINIA

 


 

A N U N Ţ!

 IMPORTANT COMISIA DE DISCIPLINA
 
CECCAR Filiala Suceava
COMISIA DE DISCIPLINĂ
   Urmare a sesizării înaintate de către Consiliul Filialei,
următorii membri sunt convocaţi la Şedinţa Comisiei de Disciplină
din data de 20.01.2012, ora 15:00, la sediul Filialei CECCAR Suceava
 
 
Nr. crt.
Nr. carnet
Categoria
profesională
NUMELE SI PRENUMELE
1
25749
CASMA
ADOLIU G. DOINA OLTEA
2
6796
CASMA
BOLOCAN MARIA
3
21356
CASM
BOTUSAN ELENA
4
17320
CASMA
CALANCEA VIORICA
5
6810
CASMA
CHIRILA DOINA
6
26908
CASMA
GAINARU J. PAUNA
7
23881
CASMA
ROHETCHI MARIANA
8
22168
CASMA
SIMBOTELECAN SANDA
9
23961
ECDL
AIRINEI ANA MARIA
10
3936
EC
CIORNEI GHEORGHE
11
37873
ECA
GAL MIRELA
12
9205
ECA
GHERMAN ADOLF
13
25527
ECA
IGNAT GABRIELA OANA
14
29418
ECA
MAEREAN M. MANUELA
15
9427
ECA
MORARU VIORICA
16
11004
EC
NICULITA IOAN
17
37899
ECA
PAVEL DOINITA GABRIELA
18
3994
EC
PETRE GHEORGHE
19
3890
S.E.
SC AM EXPERT SRL

A N U N Ţ !          30.08.2011 


EXPERŢI EVALUATORI

După cum aţi luat la cunoştinţă este în curs de aprobare un proiect de ordonanţă prin care se reglementează calitatea de evaluator autorizat. Experţilor evaluatori formaţi de CECCAR urmează să li se recunoască calitatea privind art. 32 din acest proiect de ordonanţă.
Rugăm toţi experţii evaluatori formaţi de CECCAR ca imediat după publicarea actului normativ să respecte termenele prevăzute în această reglementare întrucât sunt termene de decădere; după expirarea acestora calitatea de evaluator autorizat nu se mai poate obţine decât potrivit prevederilor noi reglementări.
 


A N U N Ţ !          26.08.2011 

URGENT!!

S-a prelungit termenul de preschimbare a carnetelor de expert contabil/contabil autorizat. În cel mai scurt timp posibil, membrii CECCAR Suceava care nu au carnetul preschimbat conform prevederilor Deciziei Biroului Permanent al Consiliului Superior nr. 08/184 din 28 martie 2008, sunt aşteptaţi la sediul filialei pentru a depune carnetul de expert contabil/contabil autorizat însoţit de o fotografie tip legitimaţie pentru a fi preschimbate.

Menţionăm faptul că membrii aflaţi în categoria menţionată nu vor putea obţine viza de exercitare a profesiei pentru anul 2012.

  Listă membri CECCAR Filiala Suceava care nu au carnetele de membru preschimbate


COMUNICAT

            În perioada 01- 02 aprilie a.c. a avut loc, la Bucureşti, Conferinţa cu tema „Perspective post-criză. Focus asupra IMM-urilor”, organizată de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în parteneriat cu Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor. Filiala CECCAR Suceava a fost reprezentată de un grup de 14 membri, preşedintele,  reprezentantul filialei în Consiliul Superior al CECCAR,  dl. Morosan Ion, membrii Consiliului filialei şi ai Comisiei de disciplină.
         S-a subliniat faptul că IMM-urile au din ce în ce mai multă nevoie de specialişti în domeniul financiar-contabil, de servicii proactive de consultanţă în afaceri; ele au nevoie de sfaturi care să le ajute să genereze planuri de afaceri şi previziuni financiare, să identifice şi să gestioneze riscurile, să definească şi să implementeze sisteme de IT şi să evalueze întreprinderea.
         În ce priveşte serviciile oferite de profesioniştii contabili, aceştia trebuie să se reorienteze spre o gamă de servicii diversificate şi îmbunătăţite, prin depăşirea lucrărilor tradiţionale, cât şi printr-o nouă competenţă tehnică şi o calitate ireprosabilă a serviciilor oferite IMM-urilor.
         Profesia contabilă, la nivel global, se află în proces de reorganizare şi restructurare, în scopul adaptării la cerinţele economiei mondiale. Criza economică şi financiară actuală accelereaza acest proces şi determină organismele profesionale de la nivel global şi naţional să găsească noi căi şi mijloace pentru îndeplinirea misiunii lor.
 
              Luminita Banc,
Presedinte filiala CECCAR Suceava
 

 A N U N Ţ !          25.02.2011  

Alegeri presedinte filiala CECCAR Suceava

          Avand in vederea prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare CECCAR  privind aplicarea masurilor pct. 24 alin. 3 si pct. 67 alin. 3, privind modul de alegere a presedintelui CECCAR si a presedintilor filialelor CECCAR precizam urmatoarele:

Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respective sa influenteze durata mandatului noului presedinte ”

          Urmare acestor prevederi, la nivelul filialei CECCAR Suceava, a fost constituita comisia de nominalizare a candidaturilor pentru functia de presedinte a filialei Suceava. Comisia a fost constituita si aprobata in sedinta de Consiliul a filialei CECCAR Suceava din data de 19.11.2010, in conformitate cu prevederile ROF, mentionate si are urmatoarea componenta:

  1. Grigoriu Mihail ECL. 9208 - cel mai varstnic expert contabil, membru activ al filialei
  2. Harasim Luiza Gabriela  ECA. 37876 - cel mai tanar expert contabil, membru activ al filialei
  3. Buleu Ion. CAL. 6800 - contabil autorizat cu o vechime ca membru activ al filialei de cel putin 5 ani
  4. Buzas Lucia  ECA. 15988 - cel mai varstnic expert contabil membru al filialei cu statut de angajat cu o vechime la locul de munca de cel putin 7 ani
  5. Obreja Mona – director executiv al filialei – secretarul comisiei

          La secretariatul comisiei s-a inregistrat cu nr. 275/31.01.2011, candidatura doamnei BANC (ANDRONIC) VIORICA LUMINITA, iar cu nr. 276/  31.01.2011 candidatura domnului MARCAN DIONISIE.

          In acest sens, in perioada 01 – 31 martie 2011, membrii cu drept de vot isi vor exprima optiunea asupra viitorului presedinte. Optiunea va fi exprimata prin bifarea candidatului, de pe lista candidatilor nominalizati.

          Pentru asigurarea autenticitatii optiunii, fiecare membru al filialei, cu drept de vot, va depune la filiala optiunea semnata in original.

  • Formular optiune presedinte    CLICK AICI
  • Referat comisie de nominalizare Banc (Andronic) Viorica Luminita    CLICK AICI
  • Referat comisie de nominalizare Marcan Dionisie    CLICK AICI
  • Membrii cu drept de vot    CLICK AICI

 A N U N Ţ !          24.02.2010

   
IMPORTANT!!!
        Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala Suceava  cursul de „Evaluare economică şi financiară a intreprinderilor”,în vederea atribuirii calităţii de Expert Evaluator CECCAR.
    Se pot înscrie toate persoanele care îndeplinesc condiţia de studii superioare.
    Informaţii suplimentare la sediul Filialei CECCAR Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10
    Telefon:  0230/22.22.36
                 0230/52.15.14

 


A N U N Ţ !           16.02.2011

LISTA MEMBRILOR CECCAR Filiala Suceava

care conform Hotărârii Consiliului Filialei CECCAR Suceava nr. 11/36 din 15 febr. 2011

au fost radiaţi din Tabloul corpului

Nr.

Nr.

Categoria

Numele şi

Localitatea

 crt.

legitimaţie

profesioanlă

prenumele

 

1

3956

ECA

HAPURNE SILVESTRU

SUCEAVA

2

3639

EC

MATEI DUMITRU

SUCEAVA

3

25750

CASMA

ALVĂDANE TATIANA

SFÎNTUL ILIE

4

26911

CASMA

LĂZĂREAN ELISAVETA RODICA

VICOVU DE SUS

5

6931

CASMA

ŞTEMPEL TITIANA

SUCEAVA

6

17443

CASMA

UNGUREANU VASILE

RĂDĂŞENI

 

 

 

 

 

 

 


 A N U N Ţ !          05.01.2011

  ANUNŢ  ALEGERI  PREŞEDINTE FILIALA

 Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Filiala Suceava anunţă toţi membrii săi că, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, s-au demarat procedurile pentru alegerea viitorului preşedinte.

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al CECCAR,  aprobat de Conferinţa Naţională şi publicat în Monitorul Oficial al României nr. 601 din 12 august 2008 reglementează modul de alegere a preşedinţilor de filiale, precizând la art. 67 alin. 3 că:

„ Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să infuenţeze durata mandatului noului preşedinte”.

Potrivit acestor prevederi precum  şi a măsurilor pentru punerea lor în aplicare , Comisia de nominalizare constituită la Filiala Suceava  invită  toţi membrii care doresc şi care îndeplinesc condiţiile pentru a candida la funcţia de preşedinte, să îşi depună declaraţia de candidatură.

Declaraţia de candidatură completată la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului se va depune la sediul filialei până la data de 31 ianuarie 2011.

Pentru funcţia de preşedinte poate candida orice membru al filialei care îndeplineşte condiţiile şi criteriile prevăzute de Regulament,  şi în mod special:

a) reputaţia;

b) ataşamentul la onoarea, prestigiului şi interesele Corpului;

c) îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în ultimii 3 ani (participarea la adunările generale, obligaţiile financiare, obligaţiile profesionale  etc. );

d) calităţi manageriale;

e) activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile (cursuri predate, activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natură, lucrări scrise, seminarii organizate, activitatea în diferite structuri alese sau executive ale Corpului).

 

MODEL DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ  (click aici)

 


A N U N Ţ !           22.11.2010

 Lista membrilor CECCAR Filiala Suceava

care nerespectând prevederile OG nr. 65/1994 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare CECCAR au fost radiaţi din Tabloul Corpului

  

Nr.crt. Nr. legitimatie
Numele si prenumele 
Categoria profesionala
Localitatea
1
30988
COSMAN GHEORGH
Expert contabil
Suceava
2
25540
NICOARA CONSTANTIN
Expert contabil
Radauti
3 25765
TEHANCIUC  RODICA
Contabil autorizat
Solca
 
 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009