04.03.2017

 Adunarea Generală a membrilor Filialei CECCAR Suceava

 
         În ziua de 29 martie 2017, ora 16:30, locația Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii nr.13, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
  2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
  3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  4. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
  6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
  8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor;
  9. Diverse (in funcție de necesități); 
         În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora.17,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009