Fotografii de la acest eveniment  puteţi accesa la meniul           GALERIE FOTO 

12.01.2015    ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR C.E.C.C.A.R. FILIALA SUCEAVA  2015

 
     În ziua de 28 februarie 2015 orele 1000, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
 
1. Raportului Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2014; Realizarea programului de activitate pe anul 2014, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;  Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2014; Raportul cenzorului asupra situaţiei financiare a filialei la data de 31.12.2014; Raportul comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2014;
2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2015 pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, potrivit Normelor stabilite de Conferinţa Naţională;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5. Desemnarea reprezentanţilor filialei la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
6. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul 2015;
7. Diverse – alegeri pentru completarea Comisiei de disciplină
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009