Fotografii de la acest eveniment  puteţi accesa la meniul           GALERIE FOTO13.01.2014       ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR C.E.C.C.A.R. FILIALA SUCEAVA 2014

 

               I. In ziua de 22 februarie 2014 orele 1000, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Corp E, parter - sala E 005,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
     1.Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2013;  Realizarea programului de activitate pe anul 2013, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute prin acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la data de 31.12.2013; Raportul comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2013.
     2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2014;
     3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014;
     4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
     5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
     6. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul 2015;
     7. Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; alegerea Comisiei de disciplină.
 
                II. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi pot face “Declaraţii de candidatură” pentru un loc de titular sau de supleant la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.
 “Declaraţiile de candidatură” pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, se vor trimite filialei Suceava C.E.C.C.A.R., prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie 2014. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).
 Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica de la sediul filialei CECCAR Suceava, str. Mihai Eminescu nr.10, spaţiu U 10, oraşul Suceava, telefon 0230/22.22.36 sau de pe site-ul filialei: www.ceccarsuceava.ro 
DESCARCĂ  FORMULAR   "Declaraţie membru consiliu"
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009