Fotografii de la acest eveniment  puteţi accesa la meniul           GALERIE FOTO 

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR C.E.C.C.A.R. FILIALA SUCEAVA 2013

 În ziua de 02 martie 2013 orele 1000, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
 
1.Raportului Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2012; Realizarea programului de activitate pe anul 2012, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;  Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2012; Raportul cenzorului asupra situaţiei financiare a filialei la data de 31.12.2012; Raportul comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2012;
2.Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2013 pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013, potrivit Normelor stabilite de Conferinţa Naţională;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5. Desemnarea reprezentanţilor filialei la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
6.Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul 2014;
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009