Fotografii de la acest eveniment  puteţi accesa la meniul           GALERIE FOTO 07.01.2011

 

 ANUNŢ  ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR C.E.C.C.A.R. FILIALA SUCEAVA 2011

           In ziua de 26 februarie 2011 orele 1000, in sala de cursuri a Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava (B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 3) va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportului Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2010; Realizarea programului de activitate pe anul 2010, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute prin acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;  Execuţia BVC la data de 31.12.2010; Raportul cenzorului asupra situaţiei financiare a filialei la data de 31.12.2010; Raportul comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2010;

2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2011;

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011;

4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5. Desemnarea reprezentanţilor filialei la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

6. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul 2012;

            7. Alegeri pentru completarea comisiei de disciplină

 


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009