Fotografii de la acest eveniment  puteţi accesa la meniul           GALERIE FOTO  

LISTA CANDIDAŢILOR LA CONSILIUL FILIALEI CECCAR SUCEAVA LA ALEGERILE CARE SE VOR DESFĂŞURA ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR CECCAR FILIALA SUCEAVA IN DATA DE 17 IULIE 2010


 

  30.04.2010
 
    I.  În ziua de 17 iulie 2010, ora 10, la Universitatea "Ştefan cel Mare” Suceava,  va avea loc Adunarea generală
a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:  

 

  1   Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2009 şi în primul semestru al anului 2010

 

       Realizarea programului de activitate pe anul 2009 şi pe primul semestru al anului 2010, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 şi pe primul semestru al anului 2010; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la           
       31 decembrie 2009 şi la 30 iunie 2010; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2009 şi pe primul semestru al anului 2010; Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
       Desemnarea reprezentan­ţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite. Aprobarea programării auditului de calitate pentru anul 2011. 

  2   Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; alegerea Comisiei de disciplină

 

           II. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi
pot face “Declaraţii de candidatură” pentru un loc de titular sau de supleant la una din categoriile profesionale de care aparţin,

expert contabil sau contabil autorizat.

 

           “Declaraţiile de candidatură” pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei,

 

se vor trimite filialei Suceava C.E.C.C.A.R., prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite
 până la data de 15 iunie a.c. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate)

 

  
            Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica de la sediul filialei CECCAR Suceava, str. Mihai Eminescu nr.10,  

spaţiu U 10,oraşul Suceava, telefon 023022236 sau de pe site-ul filialei: www.ceccarsuceava.ro
 
        Model de declaratie de candidatura - click aici

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009