Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie

Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Calificările de expert contabil și de contabil autorizat vă oferă șansa de a desfășura activitatea atât ca liber profesionist, cât și ca antreprenor, prin înființarea de societăți de contabilitate și de expertiză contabilă. Profesionistul contabil este singurul profesionist autorizat în măsură să ofere servicii integrate în domeniile financiar-contabil și de conformare fiscală.

În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.

Dosarul va conține:

 

Expert contabil:

·         Cerere tip;

·         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Curriculum vitae;

·         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;

·         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Contabil autorizat:

·         Cerere tip;

 

·         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Curriculum vitae;

·         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;

·         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

 

În cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni înainte de susținerea examenului, vă rugăm să aveți în vedere să prezentați în termen certificatul medical și certificatul de cazier judiciar, astfel încât acestea să fie valabile la data examenului.

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul CECCAR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMATII IN CURS DE ACTUALIZARE ........................ pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati filiala.
 
 
 
 
I. Obţinerea calităţii de EXPERT CONTABIL sau CONTABIL AUTORIZAT prin susţinerea EXAMENULUI DE ACCES
 
 Examenul de acces la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil/contabil autorizat va avea loc
în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017
 
Data limita de inscriere la examen este 8 septembrie 2017
 
Prezentare acces la profesie 

 

Sesiuni de examen de acces la stagiu

Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017 dupa cum urmeaza:
 • În ziua de 7 octombrie 2017 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 14 octombrie 2017 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 14 octombrie 2017 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;
 • Depunerea dosarelor de înscriere pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu se poate face la filialele teritoriale până la data de 8 septembrie 2017.

 Dosar inscriere examen acces -click aici

 

Contabilii autorizaţi, membri CECCAR, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice, pot susţine examenul de admitere la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil în ziua de 14 octombrie 2017.

II. Obţinerea calităţii de EXPERT CONTABIL prin echivalarea Examenului de Acces cu absolvirea unui program de MASTERAT

 Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil
 
Pentru a beneficia de înscrierea direct la stagiu, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii următoarelor documente, în termen de un an de zile de la finalizarea masterului, în cadrul filialei CECCAR Suceava (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00):
 • cerere de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
Taxa poate fi achitata la casieria filialei sau in contul RO91RZBR0000060006563909, agentia Bucovina Suceava

Notă: Potrivit reglementărilor CECCAR înscrierea directă la stagiu este condiţionată de îndeplinirea cerinţelor de notă şi medie pentru disciplinele echivalate, respectiv absolvenţii trebuie să fi susţinut la master, examene scrise sau orale şi să fi obţinut cel puţin media 7 (şapte) şi minimum nota 6 (şase) la fiecare din disciplinele echivalate.

În acest sens, vă rugăm să consultaţi, rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare, unde veţi regăsi disciplinele echivalate din cadrul programului de masterat urmat de dvs.
După verificarea documentelor de echivalare absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.
În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2018, absolvenţii promoţiei 2017 ai programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele menţionate mai sus, până la data de 29 septembrie 2017.
Absolvenţii programelor de masterat ale căror dosare vor fi aprobate, după termenul de înscriere la stagiu, respectiv în cursul anului 2018 se vor putea înscrie direct la stagiu începând cu 1 ianuarie 2019.

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009