Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Anunţ

 

Informații importante cu privire la înscrierea la sesiunea aprilie 2019

a Examenului de aptitudini

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Anunţ

CECCAR recomandă includerea unor clauze speciale

 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contractele încheiate de membri

 

In anexa gasiti continutul acestei recomandari

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 IMPORTANT

 

Va informam ca valabilitatea vizei aferente anului 2018 s-a prelungit pana la data de 31 martie 2019, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale, pentru anul 2018, si au indeplinit integral obligatiile fata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR Suceava


 În ziua de 19 martie 2019, ora 15,00,  locația Camera de Comerţ şi Industrie  Suceava, str. Universităţii nr.15 – 17,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.    Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3.    Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul in curs;

4.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.    Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Consiliului filialei şi a Comisiei de disciplină;

6.    Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea preşedintelui Consiliului filialei.

7.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeaşi zi, la ora.15,30, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Alegeri pentru  membrii Consiliului filialei CECCAR Suceava

 

Data limita de depunere a formularelor de declaratie de candidatura pentru Consiliul filialei: 4 martie 2019, pana la ora 17;

 

 Locurile vacante (pentru procesul de votare ce se va desfasura la filiala in perioada 11- 12 martie 2019) :

- Experti contabili: - 4 locuri

- Contabili autorizati: - 1 loc

 

Graficul pentru alegerea membrilor din Consiliul filialei

Declaratie candidatura membru Consiliul filialei 2019

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alegeri pentru  membrii Comisiei de disciplină a filialei CECCAR Suceava

 

Data limita de depunere a formularelor de declaratie de candidatura pentru Consiliul filialei: 4 martie 2019, pana la ora 17;

 

 Locurile vacante (pentru procesul de votare ce se va desfasura la filiala in perioada 11- 12 martie 2019) :

-       Preşedinte Comisia de disciplină – 1 loc

-       Membri Comisia de disciplină: 5 locuri

 

 

Graficul pentru alegerea presedintelui si a membrilor Comisiei de disciplina a filialei

Declaratie candidatura presedinte Comisia disciplina

Declaratie candidatura membru Comisia disciplina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ

Filiala CECCAR Suceava anunţă faptul că procesul electoral privind alegerea preşedintelui Consiliului filialei se va desfăşura în perioada 11-12 martie 2019, în intervalul orar 10.00-19.00, la sediul Filialei CECCAR Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anunţ

ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

    În conformitate cu Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări",  până la data de 15 februarie 2019 toţi membrii experţi contabili judiciari trebuie să îşi depună fişa de opţiuni şi să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.

Fisa de optiuni 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ

În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen-limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

 

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei. Viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccarsuceava.ro, pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raportul de activitate pentru anul 2018 pentru persoane fizice

Raportul de activitate pentru anul 2018 pentru persoane juridice

    "  Conform Hotararii Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/491 din 18.01.2019 se mentin facilitatile financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizatiei, valabile in anul 2018, si in anul 2019."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anunţ

 

Potrivit Măsurilor de punere în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. (3) şi pct. 67 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R., aprobate prin Hotărârea nr. 09/62 din 14 martie 2009 a Conferinţei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, in anul 2019 la filiala CECCAR Suceava se vor organiza alegeri pentru functia de presedinte al consiliului filialei.

Declaraţia de candidatură completată la toate rubricile potrivit Reglementărilor Corpului se va depune la sediul filialei până la data de     25 ianuarie 2019.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De interes pentru membrii CECCAR/stagiari

 

Vă aducem în atenție oportunitatea de angajare în cadrul Societe Generale, pe postul de Analist Contabil Senior (cu franceză). În rolul de Analist Contabil Senior veți fi responsabil de activitatea de contabilitate și raportare din cadrul departamentului pentru entități din țări francofone ale grupului Societe Generale European Business Services.

Candidatul ideal este absolvent al Academiei de Studii Economice (preferabil Finanțe/Contabilitate), are o experiență de minimum trei ani în contabilitate și raportare financiară, deține cunoștințe avansate de limba engleză și medii de limba franceză.

Aflați mai multe informații. (click)

Persoanele interesate pot aplica aici: https://careers.societegenerale.com/job-offers/Senior-Accounting-Analyst-with-French-18000Y4M-en

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Șef Birou administrativ - Filiala Teleorman

Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - Filiala CECCAR Bihor

Șef Birou evidență tablou - Filiala Satu Mare

Auditor de calitate in cadrul filialei CECCAR Caras


 

Curier legislativ: Termenul de depunere a Declarației unice, prelungit până la 31 iulie

Mituri și adevăruri privind anti-reglementarea și certificarea profesională

Rezultatele Consiliului ECOFIN, prezentate în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Congresul internațional al Ordinului Experților Contabililor din Portugalia și cel de-al XXXIX-lea Seminar CILEA, 14-15 martie 2019, Lisabona

Ședința Comitetului pentru Practici Mici si Mijlocii din cadrul IFAC - Tokyo, 25-26 februarie

Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Domeniul financiar-contabil, în topul căutărilor utilizatorilor pentru a doua lună la rând, potrivit unei analize BestJobs

(FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 martie

Convocări la Conferința Națională din 30 aprilie 2019

Proiect de act normativ pentru prelungirea termenului de depunere a Declarației unice și a Formularului 230

Document de poziție

Noutățile fiscale europene în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

IFAC: Provocările PMM-urilor europene în raport cu situația globală

Cum poate fi impulsionat potențialul de creștere a întreprinderilor mici și mijlocii?

Noutăți europene din domeniul economic, disponibile în Buletinul de știri ETAF din 4 martie

Buletinul de știri Accountancy Europe – februarie 2019

Consiliul UE: Președinția și Parlamentul european au convenit asupra unui nou cadru de reglementare și de supraveghere pentru firmele de investiții

Curier legislativ: Principalele modificări aduse de Ordinul comun nr. 611/138/127/2019. Modificarea Declarației 112

Noutăți europene fiscale în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Proiect de expunere - Standardul Internaţional de Control al Calităţii (ISQC) 1, Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de certificare şi servicii conexe

Digitalizarea informațiilor financiare ale companiilor cotate: Formatul electronic unic european (ESEF)

Buletinul de știri ETAF din 18 februarie 2019

Kevin Dancey, CEO al IFAC, despre condițiile pentru impozitarea economiei digitale

Un nou raport al OCDE pentru România: Soluționarea eficientă a litigiilor – Raportul de evaluare inter pares a Procedurii de acord reciproc (MAP)

Raportul BIAC, Baza de date privind impozitele corporative și alte noutăți ale OCDE în materie fiscală

Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 februarie 2019

Un nou instrument pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de profesioniștii contabili, în interes public, disponibil acum în limba română: „Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a", elaborat de IFAC

Trei publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR

Buletinul de știri ETAF din 11 februarie

Cursuri gratuite pentru pregătirea stagiarilor în vederea susținerii examenului de aptitudini din 13 și 20 aprilie

EU-GCC Business Forum, Kuweit, 19-20 martie 2019

Newsletterul ETAF din luna ianuarie: președintele Phillipe Arraou prezintă principalele modificări în materie de politică fiscală din UE începute anul trecut și continuate în 2019